De investeringsaftrek... Hoe zit dat eigenlijk?

Nieuwe spullen!

Als startende tandarts ga je waarschijnlijk een aantal zaken aanschaffen, die je voor je werk (en soms een beetje privé) goed kunt gebruiken. Denk hierbij aan een loepbril, maar ook aan computerapparatuur of bijvoorbeeld een Ipad.

Voor dergelijke aanschaffingen kun je (kleinschaligheids)investeringsaftrek krijgen.

Hoe werkt het?

Als je in een kalenderjaar voor meer dan € 2.300 aan investeringen uitgeeft, dan heb je recht op 28% extra aftrek op deze investeringen. Let op, het gaat om het totaalbedrag van de investeringen in een kalenderjaar, waarbij elke investering minimaal € 450 moet bedragen.

Dit is een leuke extra aftrekpost, waar je slim mee moet omgaan. Als je bijvoorbeeld in het jaar 2015 een loepbril koopt van € 2.000, koop dan ook in 2015 die laptop van € 500 die je eigenlijk van plan was om in 2016 aan te schaffen. Dat levert een extra aftrekpost op van 28% van € 2.500 = € 700, die je niet had zou hebben gehad als je tot 2016 had gewacht met het aanschaffen van de laptop.
Het gaat dus vooral om de timing van de investeringen. Ga niet speciaal voor de investeringsaftrek spullen aanschaffen die je niet echt nodig hebt, tenslotte betaalt de belastingdienst maar een stukje mee en is het grootste deel van de aanschaf nog altijd voor eigen rekening.

Overigens geldt het recht op investeringsaftrek ook voor investeringen die je in termijnen betaalt of waarvoor je een lening afsluit. Het investeringsmoment wordt bepaald door de datum waarop je de verplichting aangaat.

Nog even een kleine tip:

Als je een losse smartphone aanschaft in plaats van deze in je abonnement op te nemen, kun je deze ook aanmerken als investering voor de investeringsaftrek. Je maandbedrag wordt daarmee stukken lager!


Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door: