3. Verzekeringen

Hopelijk hoef je er nooit aanspraak op te doen, maar regel het goed. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verplichting die voortvloeit uit het modelcontact voor ZZP'ers.  De beroepsrechtsbijstandverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden.

Wij zijn géén expert op het gebied van verzekeringen. Vraag om goed advies bij een adviseur en lees je voorwaarden goed.

 

Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die volgt uit beroepsfouten. Dit betreft met name fouten die leiden tot directe vermogensschade. Vanuit het modelcontact ben je verplicht tot een "binnen het werkveld gangbare dekking maar met een minimale dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis".

Onder fouten worden vallen onder andere; nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen en dergelijke.

De verzekering dekt doorgaans kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, berredingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

 

Beroepsrechtsbijstand

Een beroepsrechtsbijstandsverzekering, of zakelijke rechtsbijstandsverzekering, dekt de kosten voor rechtskundige bijstand. Dit is belangrijk bijvoorbeeld bij geschillen met derden zoals waarnemers,  zorgverzekeraars of de IGZ. 

Tuchtrecht

Een belangrijke voorwaarde waar je op moet letten is de dekking voor het tuchtrecht. Patiënten staan vrij om bij een (vermeend) onzorgvuldig handelen een klacht in te dienen bij het tuchtcollege. Let op of het tuchtrecht gedekt is in de offerte of voorwaarden.

Vrije advocaatkeuze

Een andere aspect waar verzekeraars zich op onderscheiden is de vrije advocatenkeuze.  Sommige verzekeraars bieden alleen volledige dekking aan van de juridische rechtsbijstand uit eigen huis, en andere bieden daarnaast de mogelijkheid om zelf een advocaat te kiezen. Vaak gaat een vrije keuze gepaard met een kostenlimiet. De voor- en nadelen van vrije advocatenkeuze is een persoonlijke afweging.

 

Arbeidsongeschikheid

Raak je arbeidsongeschikt, dan kan je niet meer werken als tandarts en verlies je je primaire inkomstenbron. Voor zelfstandigen bestaat er geen ziektewet en ben je aangewezen op je eigen opgebouwde financiële middelen óf een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Het is een relatief dure verzekering die zich hopelijk niet uitbetaalt. Desalniettemin is een langdurige arbeidsongeschiktheid en verlies van inkomen duurder. Goed advies kost ook geld. Let op de AFM-vergunning van je adviseur voor het afsluiten van een AOV. 

 Er zijn een aantal aandachtspunten die ik wil belichten.

Sommenverzekering of schadeverzekering. 

Bij een schadeverzekering wordt de uitkering berekend op schade die u ondervindt. Het verlies van inkomen door ziekte is het uitgangspunt. Deze moet aantoonbaar zijn ten opzichte van uw inkomen voor de ziekte, ongeacht het verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld als je voor 5.000 euro per maand hebt verzekerd, maar je omzet van het afgelopen jaar was per maand maar 2.000 euro, dan is 2.000 euro het uitgangspunt voor het uitbetalen. Ondanks dat je je hebt verzekerd voor een hoger bedrag. 

Bij een sommenverzekering neemt altijd het afgesproken bedrag als uitgangspunt voor uitbetalen. De premies hiervoor liggen doorgaans hoger dan voor een schadeverzekering maar biedt wel zekerheid. Bij bepaalde verzekeraars kan er gevraagd worden om een inkomenstoetsing.

Te verzekeren bedrag 

Het te verzekeren bedrag is geen standaard formule maar een optelsom van jouw levensstandaard, vaste lasten zoals huur of hypotheek en te verwachten inkomen. Let op dat de uitbetaling een brutobedrag betreft en dat je nog belasting moet betalen over dit bedrag. 

Waarvoor arbeidsongeschikt

Er bestaan twee verschillende standaarden waarvoor je arbeidsongeschikt kunt zijn. 

1) Gangbaar of passende arbeid. 
Hierbij wordt er gekeken wat je nog wél zou kunnen doen als werk gezien je opleiding en vaardigheden. Bijvoorbeeld praktijkmanager, tandartsdocent, of administratieve werkzaamheden. De premies hiervoor zijn vaak goedkoper omdat de kans op uitkeren lager is.

2) Criterium beroepsarbeid.
Hierbij wordt er gekeken naar je beroep. In ons geval is dat tandarts. Deze vorm biedt meer zekerheid en voorkomt onduidelijkheid, uiteraard tegen een hogere premie. 

Wachttijd

Wachttijd is de periode arbeidsongeschiktheid waarna je wordt uitbetaald. Vaak varieert deze tussen de 1 en 24 maanden. Vooralsnog heb ik persoonlijk geen offertes gezien waarbij dit een significant verschil maakt in premie. 

Indexatie van het verzekerd bedrag

Geld is onderhevig aan inflatie. Voor €100.000 euro vandaag koop je niet hetzelfde als over 50 jaar. Je kan er voor kiezen om het verzekerd bedrag te laten indexeren met de inflatie volgens het CBS. Hiermee verzeker je een gelijke koopkracht met het verzekerde bedrag. 

Starterskorting en beroepsverenigingen-korting (hoera)

Een aantal verzekeraars bieden starterskortingen in verschillende modellen. Deze kortingen variëren doorgaans tussen de 30% en 5%. Vaak krijg je ook 10% korting met een KNMT of ANT lidmaatschap.