Interview: Online intercollegiaal overleg met Qlinix

Als (startende) tandartsen zijn wij vaak op zoek naar ingangen voor intercollegiaal overleg. Met andere tandartsen, maar ook met andere zorgprofessionals zoals kaakchirurgen, huisartsen of apothekers.

Ben Adriaanse, uitgever Qlinix

Ben Adriaanse, uitgever Qlinix

Sinds begin 2015 bestaat Qlinix, een online platform voor kennisuitwisseling en intercollegiaal overleg speciaal voor BIG-geregistreerde zorgverleners. Daarnaast biedt Qlinix ook het laatste nieuws en vakinformatie. Van dit platform kan volledig gratis gebruik worden gemaakt.

De Startende Tandarts interviewde uitgever Ben Adriaanse (32) over dit nieuwe initiatief.


Hoe is het idee voor Qlinix ontstaan?
‘Wij vinden het uitgeven van op zichzelf staande boeken en tijdschriften niet helemaal achterhaald, maar anno 2015 wel een gemiste kans. Nu jongere generaties medische professionals opgegroeid zijn met internet en social media, ligt het voor de hand om deze nieuwe mediavormen te betrekken bij het bijhouden van je vak. Zo kwamen we al brainstormend op het idee voor Qlinix: een veelomvattende medische community die hoogopgeleide zorgprofessionals bij elkaar brengt én op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen.

Je kunt er je eigen profiel aanmaken, acties van anderen volgen, discussiëren over het laatste nieuws, profiteren van gratis vakinformatie en veel meer.’‘Qlinix is een groot en uniek project, maar bij DvK Media Group (moederbedrijf van o.a. Prelum Medische media en nascholing, AccreDidact en de online boekhandel Geneeskundeboek.nl, red.) bestaat zoveel technische en medische know-how dat we er met vertrouwen aan zijn begonnen. In onze ogen is de tijd echt rijp voor een initiatief als Qlinix.’

Qlinix: een veelomvattende medische community die hoogopgeleide zorgprofessionals bij elkaar brengt én op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen.
— Ben Adriaanse

Wat is de toegevoegde waarde van Qlinix, aangezien LinkedIn en allerlei openbare fora ook al bestaan?
Openbare fora en LinkedIn kunnen erg nuttig zijn, maar dienen een ander doel. Qlinix is het eerste besloten online platform voor kennisuitwisseling tussen alle BIG-geregistreerde tandartsen, artsen en apothekers. Hierdoor is er geen gevaar van ‘pottenkijkers’ (patiënten) en kunnen medische professionals in een veilige omgeving nieuwe contacten leggen, collega’s om advies vragen en intercollegiaal overleggen. Hiermee sluiten wij aan op de bredere tendens naar samenwerking tussen medische disciplines en specialisten, die tot voor kort gescheiden waren. Daarnaast zijn er vele vrijgevestigde tandartsen, apothekers en artsen, die in hun praktijk betrekkelijk solitair opereren, en die juist daardoor behoefte hebben aan professioneel contact en uitwisseling met collega’s.’

‘Qlinix is overigens veel meer dan alleen een plaats om jezelf te presenteren en contacten te leggen. Via het platform krijgen gebruikers gratis toegang tot een grote hoeveelheid relevante vakinformatie via vrij raadpleegbare tijdschriftartikelen, apps en databases.’

Wat maakt Qlinix nog meer uniek?
‘Behalve door het besloten karakter en de gratis vakinformatie onderscheidt Qlinix zich door de consultfunctie. Als (tand)arts kun je een consult openen, dat wil zeggen een casus of vraag voorleggen aan een vakgenoot of andere medische professional. Je kunt je vraag stellen aan een aantal van je eigen relaties, maar je kunt ook grotere groepen medici uitnodigen om te reageren, bijvoorbeeld aan de hand van hun specialisatie of interessegebied. Zeker voor startende tandartsen biedt Qlinix zo een heel makkelijke en laagdrempelige manier om antwoord te krijgen op vragen waar je anders mee blijft rondlopen, of die je alleen met veel moeite beantwoord kan krijgen.’

En, weten veel tandartsen Qlinix te vinden?
‘We zijn echt verrast door het succes! We zijn nu een paar maanden bezig (Qlinix werd in het voorjaar van 2015 gelanceerd, red.) en zitten nu al over de tweeduizend leden. Het helpt natuurlijk dat het lidmaatschap gratis is en het aanmaken van een profiel een fluitje van een cent is, en dat je meteen al de beschikking krijgt over gratis vakinformatie.’

Wat is het prototype van een Qlinix-gebruiker?
‘Qlinix-gebruikers zijn kritisch en nieuwsgierig, weten goed de weg binnen sociale media en zien veel toegevoegde waarde in contact met vakgenoten, maar juist ook met medische professionals die op andere terreinen deskundig zijn. Typisch het profiel van de jongere generatie tandartsen dus.’

Welke beroepsgroepen maken het meeste gebruik van Qlinix?
‘We merken dat dit vooral de vrijgevestigden zijn, zoals tandartsen, huisartsen, apothekers en psychiaters, en andere beroepsgroepen die buiten het ziekenhuis werken. Wij vermoeden dat bij hen veel behoefte is om met andere medische professionals te communiceren, vaak in de tweede lijn.

Maar ook anesthesiologen en andere ‘ziekenhuisspecialisten’ weten Qlinix goed te vinden en waarderen. We hebben gemerkt dat tandartsen tot nu toe tot de meest actieve groepen op Qlinix behoren.’  

Het lidmaatschap van Qlinix is gratis. Hebben jullie geen commerciële doelstelling?
‘Nee. We vonden dat dit medium er moest komen en wilden als marktleider in vakinformatie voor de mondzorg graag deze verantwoordelijkheid op ons nemen. Wij vinden het essentieel – net als bij de uitgaven van de initiatiefnemers – dat Qlinix strikt onafhankelijk is en blijft van de farmaceutische industrie. Wat dat betreft zijn we echt allergisch voor belangenverstrengeling. Misschien dat wij in de nabije toekomst hier en daar vakgerelateerde banners en vacatures gaan plaatsen, maar de onafhankelijke uitstraling zal altijd intact blijven.’

Hoe zie je de toekomst van Qlinix?
‘De komende maanden verwachten we dat ons ledenaantal sterk blijft groeien en zullen wij in nauw contact met de gebruikers het platform blijven verbeteren. Daarnaast zullen we de functionaliteit van de community sterk gaan uitbreiden, onder andere in het gratis aanbieden van actuele artikelen en andere bronnen. Verdere hebben we nog allerlei nieuwe functies in petto, maar daarover later meer. We zijn er vast van overtuigd dat de tandarts binnen afzienbare tijd niet meer om Qlinix heen kan!’