DBA uitgesteld tot 1 januari 2020

pen-money-office-business-product-cash-859216-pxhere.com.jpg

Zoals reeds te verwachten viel heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de handhaving van de wet DBA verder uit te stellen: opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes m.u.v. kwaadwillenden. De ANT adviseert gebruik te maken van de goedgekeurde modelcontracten die u bij ons op de website kan vinden.

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Dat betekent dat er niets verandert voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die niet kwaadwillend zijn.

Handhaving bij kwaadwillenden per 1 juli 2018 uitgebreid
Kwaadwillend bent u volgens onze definitie als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)'.

Onze handhaving richt zich nu alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Tot 1 juli 2018 blijft dat zo. Maar vanaf 1 juli 2018 handhaven wij in alle gevallen van kwaadwillendheid. Wij moeten dan kunnen bewijzen dat er in zo'n situatie sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid
     

Bron: Belastingdienst