Modelovereenkomsten beschikbaar

writing-pen-business-cross-paper-arrangement-449195-pxhere.com.jpg

Overeenkomsten praktijkmedewerking en –waarneming vernieuwd
Gedurende het eerste jaar dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van toepassing is, is ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in zijn volledige omvang van kracht geworden. De Wkkgz stelt een aantal eisen aan de overeenkomst tussen een praktijkeigenaar en een zelfstandig professional. Voldoende reden voor een vernieuwing van de modelcontracten voor tandartsen onder de Wet DBA.

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot tenminste 1-1-2020
De invoering van de Wet DBA heeft geleid tot economisch ongewenste effecten. Het risico op naheffing van de Loonheffingen bij opdrachtgevers heeft ervoor gezorgd dat in andere sectoren dan tandheelkunde het verstrekken van opdrachten aan ZZP-ers stagneerde. Om dit gevolg te matigen heeft Staatssecretaris Wiebes de handhaving van de Wet DBA uitgesteld tot tenminste 1-1-2020. In feite heeft hij de vrijwaring van de VAR voor opdrachtgevers hersteld voor deze periode. Dit uitstel van de handhaving van de Wet DBA geeft u de mogelijkheid om bestaande overeenkomsten te verlengen.

Aanpassingen in verband met de Wkkgz
De meeste wijzigingen in de overeenkomsten hangen samen met de Wkkgz.
In afwijking van de hoofdregel in de Wkkgz dat de zorginstelling moet voldoen aan het inrichten van kwaliteits- en veiligheidssystemen en het organiseren van een klachtenregeling, kunnen partijen afspraken maken die hen beter passen. Door de tandarts-medewerker te beschouwen als solistisch werkende zorgverlener, die zelfstandig tandheelkundige zorg verleent aan de patiënten van de opdrachtgever bereiken we dat de behandelaar verantwoordelijk blijft voor het eigen werk en het afhandelen van klachten.

In de oorspronkelijke modelovereenkomsten staan verwijzingen naar de Wkkgz, maar deze zijn onvoldoende expliciet om te voldoen aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2017. Omdat er in verband met de Wkkgz delen van de modelovereenkomsten ingrijpend zijn gewijzigd, is het aan te bevelen om bestaande overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand te vervangen door de vernieuwde overeenkomst.

De overige wijzigingen in de modelovereenkomsten zijn vooral vereenvoudigingen van de vaak complexe formuleringen in de overeenkomst van opdracht en veranderen de uitvoering van de overeenkomst niet.

Modelovereenkomst Mondzorgpraktijk aangepast aan WKKGZ
De Belastingdienst heeft recent de WKKGZ aanpassingen van de modelovereenkomst van opdracht  tussen tandarts en mondhygiënist of mondhygiënist en tandarts (genaamd mondzorgpraktijk) goedgekeurd. De nieuwe modelovereenkomst vindt u onderstaand bij downloads.

Overeenkomst verlengen
De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten voor tandartsen in 2015 beoordeeld voor gebruik voor bepaalde tijd. Veel van de in 2016 afgesloten overeenkomsten eindigen aan het einde van de introductietermijn, voor 1 mei 2017. Wij adviseren u om bij voortzetting van de samenwerking daarvoor de vernieuwde overeenkomsten praktijkmedewerking en –waarneming te gebruiken, in plaats van de overeenkomst te verlengen door middel van een eenvoudige verklaring of de in de overeenkomst opgenomen automatische verlengingsoptie, zodat u voldoet aan de eisen van de Wkkgz.”

Downloads
Download hier de modelovereenkomst van opdracht voor praktijkmedewerking tandarts
Download hier de modelovereenkomst van opdracht voor waarneming tandarts
Download hier de modelovereenkomst tussen mondzorgpraktijk en praktijkmedewerking mondhygiënist of tandarts