Wetswijziging Wet DBA niet voor 1 januari 2021 gereed

In een brief aan de Tweede Kamer van 26 november jl heeft Minister Koolmees laten weten dat de wijziging van de Wet DBA niet voor 2021 gereed zal zijn. Maatregelen om te komen tot bescherming van zelfstandigen met een laag tarief vragen meer tijd.

In het regeerakkoord is aangegeven dat de Wet DBA zal worden vervangen door nieuwe regels. Er werden drie criteria genoemd die zouden gaan bepalen of iemand zelfstandige is: het tarief dat wordt betaald, de lengte van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. Het vaststellen van een minimum-uurtarief zou mogelijk strijdig kunnen zijn met het EU-recht en daarom wil het kabinet, naast het idee van het minimum-uurtarief, ook alternatieve routes verkennen.

Het kabinet heeft ook aangegeven dat zij een verduidelijking wil van de term gezag. Per 1 januari  2019 zal in het Handboek Loonheffing een uitgebreide toelichting worden opgenomen. Met behulp van deze toelichting kunnen opdrachtgevers beoordelen of sprake is van een gezagsverhouding. Tevens zal er ook een webmodule worden ontwikkeld waarbij opdrachtgevers via het invullen van een aantal vragen eventueel een opdrachtgeversverklaring kunnen krijgen. De verwachting is dat deze webmodule eind 2019 gereed zal zijn.

Op dit moment is er dus nog geen duidelijkheid hoe de nieuwe regeling er exact uit komt te zien. Het  standpunt dat de huidige Wet DBA niet gehandhaafd zal worden tot 2020 blijft in ieder geval wel van kracht. Vanzelfsprekend houdt de ANT alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal u informeren als er nieuws is.    

Bron: https://www.ant-tandartsen.nl/actueel/nieuws/wetswijziging-wet-dba-niet-voor-januari-gereed/