Zwevende kiezer? Kies verstandig, gebruik de Stemwijzer Mondzorg!

De ANT heeft een vergelijking gemaakt tussen de verschillende politieke partijen op basis van hun mening en visie gericht op taakherschikking, het tekort aan tandartsen en de tarifering in de mondzorg. De stemwijzer is gebaseerd op de inhoud van gesprekken die de ANT met politici heeft gevoerd en op hun uitspraken tijdens de recente debatten.

Taakherschikking in de mondzorg is nog steeds één van de belangrijkste onderwerpen op de politieke agenda van de ANT. Dankzij de ANT krijgt het onderwerp mondzorg sinds lange tijd in de politiek weer aandacht. Onze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat er een symposium in Nieuwspoort is geweest (september 2016),  dat er een Rondetafelgesprek is georganiseerd (oktober 2016) en dat er onlangs een Algemeen Overleg over de mondzorg heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer (21 februari 2017).

De door de ANT ontwikkelde stemwijzer is aan alle betrokken politieke partijen voorgelegd vóór publicatie. Er volgt mogelijk nog een update omdat wij nog niet alle reacties van partijen hebben ontvangen. Deze partijen zijn niet in de stemwijzer meegenomen.

Bekijk per politieke partij het standpunt met betrekking tot taakherschikking in de mondzorg, het tekort aan tandartsen en de tarieven, en stem verstandig op 15 maart 2017.