NWVT - TP Master Scriptieprijs 2017

Vera Verploegen, winnares van de NWVT TP Master Scriptieprijs 2017

Vera Verploegen, winnares van de NWVT TP Master Scriptieprijs 2017

De NWVT heeft voorafgaand aan haar Algemene Leden Vergadering (15 november 2017)  de NWVT TP Master Scriptieprijs 2017 uitgereikt aan Vera Verploegen – oud-student aan het UMC Groningen. Titel master scriptie:  Erosieve gebitsslijtage, wat weten jongvolwassenen hierover en hoe wensen zij tandheelkundige informatie te ontvangen? Haar begeleider was Dr. Annemarie Schuller.
 
De NWVT acht wetenschappelijk onderzoek van belang. Studenten krijgen tijdens hun opleiding hiermee te maken wat leidt tot het opstellen van een scriptie in de masterfase.  Hiertoe heeft de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen in samenwerking met TandartsPraktijk de jaarlijkse NWVT TP Master Scriptieprijs ingesteld.  Masterscripties vanuit de Faculteit der Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA), Nijmegen (Radboud MC) en Groningen (UMCG) dingen mee naar deze prijs. De jury heeft de inzendingen beoordeeld op geschiktheid en relevantie voor de tandarts algemeen practicus.
 
De 2e prijs is uitgereikt aan Jochem Lemain (RU Nijmegen) voor zijn masterscriptie: Succes en overleving van kronen in een algemene tandartspraktijk in Nederland met een opvolging van 5 tot 12 jaar. De 3e prijs is uitgereikt aan Giney Sowidjojo (ACTA): Online review about dentists. What do patients write about dentists and what can dentists do with it?