Extra verklaring modelovereenkomst nodig

Door een fout van de wetgever moeten tandartsen die een nieuw modelcontract afsluiten, een extra verklaring ondertekenen.Bij de invoering van de wet DBA is de wetgever vergeten om de mogelijkheid te bieden om de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden buiten toepassing te verklaren. Dit is wel nodig want anders verliest de wet haar werking. Aanvullend op de modelovereenkomst van opdracht eist het ministerie van Financiën eist daarom een schriftelijke en ondertekende verklaring.

Volgende week wordt er in de Tweede Kamer verder gedebatteerd over deze kwestie maar naar alle waarschijnlijkheid is het tekenen van de onderstaande verklaring voldoende. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Door het tekenen van de aanvullende verklaring wordt een opdrachtnemer voor loonheffingen gelijkgesteld aan een werknemer. Wanneer de volgende criteria gelden moet de verklaring worden ondertekend:

  • Er wordt normaal gesproken op 2 of meer dagen per week arbeid verricht;
  • De arbeidsrelatie is geen echte arbeidsovereenkomst;
  • Er wordt gewerkt voor een periode van tenminste 30 kalenderdagen;
  • De vergoeding bedraagt tenminste 2/5e van het geldende minimumloon;
  • De overeenkomst komt niet tot stand tussen ondernemers.

Indien een overeenkomst van opdracht tussen tandartsen of met een mondhygiënist wordt gesloten, zal deze meestal aan bovenstaande criteria voldoen. In deze situatie is het noodzakelijk om de aanvullende verklaring te ondertekenen en bij de modelovereenkomst te voegen. De aanvullende verklaring is toegevoegd aan onze modelovereenkomst.
 


LET OP!

Indien u de nieuwe modelovereenkomst al had afgesloten, moet u alsnog de aanvullende verklaring ondertekenen.