Kwaliteitsregister Tandartsen

Waarom een KRT-registratie?

Het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat de overheid permanente educatie verplicht gaat stellen voor het behoud van een BIG-registratie. Een KRT-registratie is dan de slimste manier om aan te tonen dat je voldoet aan de eisen voor deskundigheidsbevordering.

Wat is het doel van het KRT?

KRT Schrijf je in.png

Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg in Nederland en op de Nederlandse Antillen door middel van het op vrijwillige basis registreren van de bij- en nascholing van tandartsen.

Wat doet het KRT?

Het KRT ontzorgt door te registreren welke cursussen je volgt en welke activiteiten je nog meer doet om je bekwaamheden actueel te houden, zoals bijvoorbeeld een artikel schrijven of een voordracht geven. Alles wordt uitgedrukt in punten, waarbij 1 KRT-punt gelijk staat aan 1 uur netto tijd deskundigheidsbevordering.

Wat krijg je bij registratie?

Je krijgt een eigen KRT-account in PE-online, het registratiesysteem waar ook veel medisch specialisten mee werken. In jouw dossier worden de KRT-punten van de cursussen die je hebt gevolgd automatisch bijgeschreven door de opleider. Bijna alle opleiders in de tandheelkunde werken samen met het KRT, waardoor je niet zelf meer allerlei deelnamebewijzen hoeft te verzamelen. In jouw KRT-dossier kun je ook andere activiteiten laten registreren, zoals een publicatie of dat interessante buitenlandse congres waar je laatst was. Je beschikt altijd over een compleet gevalideerd dossier.

Wat kost een KRT-registratie?

Zicht-spreker-1-1500x1001.jpg

Het KRT is een stichting zonder winstoogmerk. De deelnemersbijdrage voor registratie bedraagt € 90,- per kalenderjaar. Bij betaling via automatische incasso wordt korting gegeven. Je ontvangt ook korting op de deelnemersbijdrage als je je binnen 3 jaar na afstuderen aanmeldt bij het KRT, waarbij geldt dat hoe eerder we jouw aanmelding ontvangen, des te groter de korting is. Bekijk de tarieven op de website van het KRT: https://tandartsregister.nl/tandartsen

Waar vind je de registratienormen?

Voor een KRT-registratie gelden registratienomen. De normen zijn opgesteld in samenwerking met de beroepsorganisaties. Het doel is te stimuleren dat je jezelf permanent blijft ontwikkelen. De actuele registratienormen verlangen dat je tijd besteedt aan bij- en nascholing, visitatie en patiëntenenquête. De volledige registratienormen staan op de website van het KRT.

Tip: korting voor afgestudeerden

Bij registratie in je 1e jaar na afstuderen ontvang je 2 kalenderjaren gratis. Maar ook in je 2e en 3e jaar na afstuderen ontvang je nog een aantrekkelijke korting. Wacht dus niet te lang met je registratie!


Direct registratie aanvragen?

Studentenvoucher-2017-768x432.jpg