Back to All Events

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u als tandarts van deze wet? Nieuw is onder meer de vergewisplicht voor nieuwe medewerkers, het hebben van een incident-meldsysteem en het aangesloten zijn bij een erkende geschillenregeling.

Praktische zaken

Docent Gabriëlle Swinkels
Datum donderdag 2 juni 2016
Tijd 19.30-21.30 uur
Locatie Breukelen
Kosten € 50,-- voor ANT-leden; € 75,-- voor niet-leden
Accreditatie Aangevraagd bij Q-Keurmerk®
Punten 2 (KRT of Mondzorgregister)

 

Later Event: June 16
Agenda planning