Back to All Events

De nieuwe WIP-richtlijn in de praktijk

Nog steeds worden door de IGZ onveilige praktijksituaties aangetroffen. Ondanks ruime aandacht voor infectiepreventie lijkt de implementatie van verbeteringen niet altijd eenvoudig. In deze workshop wordt op kernachtige wijze een groot aantal hardnekkige knelpunten benoemd met bijbehorende mogelijke oplossingen. Daarbij is eenvoud en haalbaarheid het motto. Indien er nieuwe inzichten en/of handelwijzen opgenomen zijn in de Nieuwe Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken, dan wordt daar uiteraard nader op ingegaan.

Programma 

 • Status richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk (2007)/Infectiepreventie in mondzorgpraktijken.
 • Praktijk inrichting en routing instrumentarium.
 • Keuze van materialen en verpakkingsvormen: wat is handig?
 • Aandachtspunten rondom aërosolvorming.
 • Persoonlijke hygiëne, verzorging en handhygiëne.
 • Wat zijn de verschillende risicocategorieën voor instrumenten?
 • Welke vereisten zijn er met betrekking tot apparatuur?
 • Het inpakken het verwerken van te steriliseren instrumenten.
 • Hoe zit het met controlemetingen?

Doelgroep

Het programma is opgezet voor tandartsen. Ook mondhygiënisten kunnen deze workshop volgen.

Leerdoelen

 • Duidelijkheid krijgen over de status en praktische invulling van de richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk;
 • Het kunnen herkennen van knelpunten in de praktijkvoering;
 • Bedenken en uitwerken van verbeteringen op het gebied van infectiepreventie op basis van de aangereikte lesstof.

Praktische zaken

Docent Dorothé Voet
Datum Vrijdag 27 mei 2016
Tijd 13.30-20.30 uur
Locatie Breukelen
Kosten € 375 voor ANT-leden;  € 425 voor niet-leden
Accreditatie Q-Keurmerk®
Punten 6 (KRT of Mondzorgregister)

 


Docent

Drs. Dorothé Voet is tandarts en heeft een brede ervaring als algemeen practicus. Zij is al meer dan vijftien jaar actief in het onderwijs binnen de tandheelkunde. Verder is zij auteur van een aantal boeken voor de opleiding van tandartsassistentes, onder andere op het terrein van infectiepreventie.