Back to All Events

Gewoon Uniek Mondzorg

  • Hotel Belmont Goorsteeg 66 6718 TB Ede (map)
banner_gewoon_unieke_mondzorg.jpg

Het congres is bedoeld voor managers, bestuurders, begeleiders, zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en anderen die verantwoordelijk zijn voor mondzorg aan kwetsbare groepen. Fresh Unieke Mondzorg, dat in veel woonzorgcentra werkt, wil met het congres ‘Gewoon Unieke Mondzorg’ aandacht vragen voor de mondzorg aan mensen die niet meer zelf voor een goede mondhygiëne kunnen zorgen of zelfstandig naar de tandarts of mondhygiënist kunnen gaan.

Het congres is bedoeld voor managers, bestuurders, begeleiders, zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en anderen die verantwoordelijk zijn voor mondzorg aan kwetsbare groepen.

Een gezonde mond waarmee je normaal kunt eten en spreken is belangrijk. Dat geldt voor iedereen en in iedere setting. Voor de meeste mensen hoort de dagelijkse mondverzorging en een regelmatig bezoek aan de tandarts of mondhygiënist er dan ook gewoon bij. Maar voor kwetsbare ouderen, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten die in een woonzorgcentrum of gewoon thuis wonen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ook voor mensen aan de rand van de samenleving is dat niet zo. Er is bij deze laatste groep vaak sprake van fysieke verwaarlozing en decorumverlies. 

Zelf kunnen die mensen vaak niet meer goed tandenpoetsen en hun mondhygiëne op orde houden, laat staan dat ze zelfstandig regelmatig een tandarts of mondhygiënist kunnen bezoeken. Ze zijn dus aangewezen op thuiszorg of op hoe de mondzorg is geregeld in de woonzorgcentra waarin ze wonen. Hoewel verzorgenden meestal zeer gemotiveerd zijn om goede zorg te verlenen, heeft mondzorg vaak niet de prioriteit. Ook ontbreekt het nogal eens aan de nodige kennis en kunde om de mondzorg te verlenen en te organiseren. 

Hoe kunnen woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties en mondzorgverleners de situatie van deze mensen verbeteren? Daarover gaat dit congres. In de ochtend zijn er workshops voor diverse doelgroepen.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om je in te schrijven voor het congres.

Earlier Event: June 29
Vrijmiboot #2
Later Event: September 29
MeetUp | De Lieve Tandarts